1. Haberler
  2. Gündem
  3. Lüleburgaz Belediyesi park kafeteryalarını kiralama ihalesine çıkıyor

Lüleburgaz Belediyesi park kafeteryalarını kiralama ihalesine çıkıyor

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Lüleburgaz Belediyesi belediyeye ait parklardaki kafeteryaların 3 yıl süreyle kiralanması ihalesine çıkıyor. Açık arttırma usulüyle gerçekleşecek ihale 25 Nisan tarihinde Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenecek. Şartnamede belirtilen şartları taşıyanlar ihaleye katılabilecek.

 

Lüleburgaz Belediyesi Naim Süleymanoğlu, Sinan Atakan Yavuz, Atatürk Parkı, Aylin Parkı, Feyzullah Çarıkçı ve Aydın Mutlu Parkları’nın kafeterya alanlarının 3 yıl süreyle kiralanmasına ilişkin açık arttırma usulüyle ihaleye çıkıyor. İhale 25 Nisan’da Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

 

İhale Şartnamesi

 

Parklardaki kafeteryaların ihale şartnamesi ise şöyle:

 

1-İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Belediyemize ait 8 Kasım Mahallesi UAVT(5089267487) adresinde yer alan kapalı alanı 125,00 metrekare açık alanı 140,00 metrekare ve trambolin alanı 56,27 metrekare olan Naim Süleymanoğlu Parkı Kafeterya alanı, Zafer Mahallesi UAVT(5092356061) adresinde yer alan kapalı alanı 22,41 metrekare açık alanı 511,39 metrekare ve trambolin alanı 48,50 metrekare olan Sinan Atakan Yavuz Parkı Kafeterya alanı, Atatürk Mahallesi UAVT(3150746364) adresinde yer alan kapalı alanı 34,87 metrekare açık alanı 200,00 metrekare olan Atatürk Parkı Kafeterya alanı, Durak Mahallesi UAVT(3000451199) adresinde yer alan kapalı alanı 53,32 metrekare açık alanı 1019,39 metrekare ve trambolin alanı 40,00 metrekare olan Aylin Parkı Kafeterya alanı, Siteler Mahallesi UAVT(1296758798) adresinde yer alan kapalı alanı 30,32 metrekare açık alanı 258,07 metrekare olan Feyzullah Çarıkçı Parkı Kafeterya alanı,  Cumhuriyet Mahallesi UAVT(1086214572) adresinde yer alan kapalı alanı 26,69 metrekare açık alanı 57,22 metrekare olan Aydın Mutlu Parkı Kafeterya alanının 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihale şartnamesi dâhilinde kiralanması işidir.

2- İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki koşullar aranır.

2.1-Yasal ikametgâh olması,(asıl)

2.2-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,(asıl)

2.3-1- Gerçek kişi olması halinde Kahveciler Odasına veya Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odasına veya Gıda Maddeleri Sanatkarları Esnaf Odasına veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge verilmesi.(2023 yılına ait asıl veya noter tasdikli)

 

2.3-2 Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2023 yılı için alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge(asıl veya noter tasdikli)

 

2.4- İhale son ilan tarihi itibariyle Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair belge(asıl)

2.5– İhalenin son ilan tarihi itibariyleVergi Dairesinden halen kayıtlı olduğuna ve borcu bulunmadığına dair belge(asıl)

2.6- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca bütün ortakların idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

2.7- İdare tarafından hazırlanmış olan ihale şartname ve sözleşmesinin, her sayfası isteklilerce ya da yasal temsilciliklerince kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Bu imza,  şartname ve sözleşme hükümlerini aynen kabul edilmiş anlamındadır.

2.8- İhaleye katılacak olanların, ortak girişimci olması halinde, her bir ortak girişimcinin de bu maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

2.9- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge

2.10- Şartnamenin 6. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

2.11-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağını onaylayan taahhüt yazısı.

 

2.12– İhale son ilan tarihi itibariyle, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında,  en az 5 yıllık,  ihale konusu iş ya da benzer iş olarak kabul edilen ( çay ocağı, büfe, kantin, kafeterya işletmeciliği )  işlerine ait iş deneyim belgesi veya sözleşme ve kira konusu işle ilgili düzenlenmiş SMMM veya YMM tarafından onaylı fatura örnekleri, yetkili kurumlarca düzenlenerek onaylanmış deneyim belgesi yazısı

 

2.13– İhalenin son ilan tarihi itibariyle; gerçek kişi ise bilanço, gelir tablosu, işletme hesap özeti; tüzel kişi ise bilanço ve gelir tablosu; basit usulde vergileniyor ise basit usul hesap özeti tabloları ile istenen oranların hesaplandığı icmal liste SMM veya YMM tarafından onaylanacaktır.

 

2.13.1 İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

 

2.13.2 İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest  muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi,

 

2.13.3 Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

 

2.13.3.1 Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 1,00 olması,

2.13.3.2 Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

2.13.3.3 Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,

2.13.3.4 İşletme defterine tabi mükelleflerin son ilan tarihi itibarı ile mevzuata göre düzenlenmiş ve bildirimi yapılmış SM ve SMMM onaylı en son gelir vergisi beyannamesinin sunulması gerekir. Gelir Vergisi Beyanındaki hesap özeti verilerine göre gelir/ gider oranının en az 1.15 olması,

Yeterlilik kriteri olarak değerlendirilecektir. Belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterinin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilecektir.

 

2.14- Sabıka belgesi;

2.14-1- Gerçek kişi olması halinde kendisinin ve varsa vekilinin,

2.14-2- Tüzel kişi olması halinde,  Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve  %50  – %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır.

 

2.15- İmza sirküleri/ beyannamesi verilmesi,

2.15.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,(Asıl)

2.15.2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

2.15.3- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi (asıl)

 

3- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

3.1 Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

3.1.1 Türk Lirası

3.1.2 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. maddesine uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları. (Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)

3.1.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller

3.2 İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının geçici teminatı kesin teminatla yatırılıncaya kadar kiralayan idare tarafından tutulacaktır.

 

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ve diğer ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Taşınmaz Yönetimi Biriminden 200,00-TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir.    

 

5- İHALE DOSYASININ TESLİMİ:

5.1 İhaleye katılmak isteyen gerçek ya da tüzel kişinin, ihale dosyasını en geç ihale tarihi ve saatine kadar eksiksiz bir biçimde, Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Halk Masası’na teslim etmesi gerekmektedir.

5.2 İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde

doğabilecek gecikme kabul edilmez.

5.3 Zaman tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı esas alınır.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Lüleburgaz Belediyesi park kafeteryalarını kiralama ihalesine çıkıyor

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haberance ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin